Your Cart

Comment

All orders are processed in USD. While the content of your cart is currently displayed in CYN, you will checkout using USD at the most current exchange rate.

Out of stock

Some items are no longer available. Your cart has been updated.

Have a discount code?
Coupon code applied will be stored on your account
Subtotal
Discount

This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.

Total
Taxes and shipping calculated at checkout
USD

Gizlilik Politikas─▒

Gizlilik bildirimi

Gizlili─činizi ciddiye al─▒yoruz ve bu gizlilik beyan─▒, xriotu.com'un (toplu olarak "biz" veya "bizim") bilgilerinizi nas─▒l toplad─▒─č─▒n─▒, kulland─▒─č─▒n─▒, payla┼čt─▒─č─▒n─▒ ve i┼čledi─čini aç─▒klamaktad─▒r.

Ki┼čisel verilerin toplanmas─▒ ve kullan─▒lmas─▒

Ki┼čisel veriler, sizi do─črudan veya dolayl─▒ olarak tan─▒mlamak için kullan─▒labilecek bilgilerdir. Ki┼čisel veriler ayn─▒ zamanda sizi do─črudan veya dolayl─▒ olarak tan─▒mlamak için kullan─▒labilecek bilgilerle ili┼čkili anonim verileri de içerir. Ki┼čisel Veriler, ba┼čka bilgilerle veya di─čer bilgilerle birle┼čtirilmi┼č olarak art─▒k kimli─činizi belirleyemeyece─čimiz ┼čekilde geri döndürülemez ┼čekilde anonimle┼čtirilmi┼č veya bir araya getirilmi┼č verileri içermez.

Emniyeti ve güvenli─či te┼čvik edin

Yasall─▒k, me┼čruiyet ve ┼čeffafl─▒k ilkelerine uyuyor, minimum düzeyde veriyi s─▒n─▒rl─▒ bir amaç do─črultusunda kullan─▒yor ve i┼čliyor, veri güvenli─čini korumaya yönelik teknik ve yönetimsel önlemler al─▒yoruz. Ki┼čisel verileri, hesap ve kullan─▒c─▒ etkinli─čini do─črulamaya yard─▒mc─▒ olmak ve doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ izlemek ve ┼čüpheli veya potansiyel olarak yasa d─▒┼č─▒ etkinlikleri veya ┼čartlar─▒m─▒z veya politikalar─▒m─▒z─▒n ihlallerini ara┼čt─▒rmak gibi yöntemlerle emniyet ve güvenli─či art─▒rmak için kullan─▒r─▒z. Bu i┼čleme, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli─činin sa─članmas─▒na yard─▒mc─▒ olmaya yönelik me┼čru menfaatlerimize dayanmaktad─▒r.

A┼ča─č─▒da toplayabilece─čimiz ki┼čisel veri türlerinin ve bunlar─▒ nas─▒l kulland─▒─č─▒m─▒z─▒n aç─▒klamas─▒ bulunmaktad─▒r:

Hangi ki┼čisel verileri topluyoruz

Ôů░ Sa─člad─▒─č─▒n─▒z veriler:

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kulland─▒─č─▒n─▒zda veya hesap olu┼čturdu─čunuzda, bizimle ileti┼čime geçti─činizde, çevrimiçi anketlere kat─▒ld─▒─č─▒n─▒zda, çevrimiçi yard─▒m─▒m─▒z─▒ veya çevrimiçi sohbet araçlar─▒m─▒z─▒ kulland─▒─č─▒n─▒zda bizimle ba┼čka ┼čekilde etkile┼čimde bulundu─čunuzda sa─člad─▒─č─▒n─▒z ki┼čisel verileri toplar─▒z. Bir sat─▒n alma i┼člemi gerçekle┼čtirirseniz, sat─▒n alma i┼člemiyle ilgili ki┼čisel verileri topluyoruz. Bu veriler, kredi veya banka kart─▒ numaran─▒z ve di─čer kart bilgileriniz gibi ödeme verilerinizin yan─▒ s─▒ra di─čer hesap ve kimlik do─črulama bilgileriniz ile fatura, gönderim ve ileti┼čim bilgilerinizi içerir.

2. Hizmet ve ürünlerimizin kullan─▒m─▒na ili┼čkin veriler:

Sitemizi ziyaret etti─činizde, kulland─▒─č─▒n─▒z cihaz─▒n türü, cihaz─▒n─▒z için benzersiz bir tan─▒mlay─▒c─▒, cihaz─▒n─▒z─▒n IP adresi, i┼čletim sistemi, kulland─▒─č─▒n─▒z ─░nternet taray─▒c─▒s─▒n─▒n türü, kullan─▒m bilgileri, te┼čhis bilgileri ve kurulumunuz veya ürün veya hizmetlerimize eri┼čen bilgisayar─▒n, telefonun veya di─čer cihaz─▒n konumu hakk─▒ndaki bilgiler. Mümkün oldu─čunda Hizmetlerimiz, ürün ve hizmetlerimizi iyile┼čtirebilmemiz amac─▒yla cihaz─▒n─▒z─▒n yakla┼č─▒k konumunu belirlemek için GPS'i, IP adresinizi ve di─čer teknolojileri kullanabilir.

Ki┼čisel verilerinizi nas─▒l kullan─▒yoruz?

Genel olarak ki┼čisel verileri, ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, iyile┼čtirmek ve geli┼čtirmek, sizinle ileti┼čim kurmak, size hedefli reklam ve hizmetler sunmak ve bizi ve mü┼čterilerimizi korumak için kullan─▒r─▒z.

Ôů░ Ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, iyile┼čtirmek ve geli┼čtirmek:

Ki┼čisel verileri ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlar─▒m─▒z─▒ sa─člamam─▒za, iyile┼čtirmemize ve geli┼čtirmemize yard─▒mc─▒ olmas─▒ için kullan─▒r─▒z. Buna ki┼čisel verilerin veri analizi, ara┼čt─▒rma ve denetim gibi amaçlarla kullan─▒lmas─▒ da dahildir. Bu i┼čleme, size ürün ve hizmet sunma ve i┼č süreklili─či konusundaki me┼čru menfaatlerimize dayanmaktad─▒r. Bir yar─▒┼čmaya veya ba┼čka bir promosyona kat─▒l─▒rsan─▒z, sa─člad─▒─č─▒n─▒z ki┼čisel verileri bu programlar─▒ yönetmek için kullanabiliriz. Bu etkinliklerin baz─▒lar─▒nda, ki┼čisel verileri nas─▒l kulland─▒─č─▒m─▒za ili┼čkin ek veriler içerebilecek ek kurallar bulunmaktad─▒r; bu nedenle, kat─▒lmadan önce bu kurallar─▒ dikkatlice okuman─▒z─▒ öneririz.

2. Sizinle ileti┼čim kurun:

Önceden aç─▒k izninize tabi olarak, ki┼čisel verilerinizi size kendi ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama ileti┼čimleri göndermek, hesab─▒n─▒z veya i┼člemleriniz hakk─▒nda sizinle ileti┼čim kurmak ve sizi politikalar─▒m─▒z ve ko┼čullar─▒m─▒z hakk─▒nda bilgilendirmek için kullanabiliriz. Art─▒k pazarlama amaçl─▒ e-posta ileti┼čimleri almak istemiyorsan─▒z, lütfen vazgeçmek için bizimle ileti┼čime geçin. Verilerinizi, bizimle ileti┼čime geçti─činizde talebinizi i┼člemek ve yan─▒tlamak için de kullanabiliriz. Önceden aç─▒k izninizle, ki┼čisel verilerinizi size ürünleri ve hizmetleriyle ilgili pazarlama bilgileri gönderebilecek üçüncü taraf ortaklarla payla┼čabiliriz. Ki┼čisel Verilerinizi, önceden aç─▒k izninizle, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar─▒yla ilgili deneyiminizi ki┼čiselle┼čtirmek ve promosyon kampanyalar─▒m─▒z─▒n etkinli─čini belirlemek için kullanabiliriz.

Not: Önceden aç─▒k onay─▒n─▒z─▒ gerektiren yukar─▒daki veri kullan─▒mlar─▒ için lütfen onay─▒n─▒z─▒ geri çekmek için bizimle ileti┼čime geçebilece─činizi unutmay─▒n.

"Çerezler" tan─▒m─▒

Çerezler, web taray─▒c─▒n─▒zda bilgi depolamak için kullan─▒lan küçük metin parçalar─▒d─▒r. Çerezler, bilgisayarlarda, telefonlarda ve di─čer cihazlarda tan─▒mlay─▒c─▒lar─▒ ve di─čer bilgileri depolamak ve almak için yayg─▒n olarak kullan─▒l─▒r. Ayr─▒ca, web taray─▒c─▒n─▒zda veya cihaz─▒n─▒zda saklad─▒─č─▒m─▒z veriler, cihaz─▒n─▒zla ili┼čkili tan─▒mlay─▒c─▒lar ve di─čer yaz─▒l─▒mlar dahil olmak üzere, benzer amaçlarla ba┼čka teknolojileri de kullan─▒r─▒z. Bu Çerez Bildiriminde bu teknolojilerin tümünü "çerezler" olarak adland─▒r─▒yoruz.

Çerezlerin kullan─▒m─▒

─░çeri─či ki┼čiselle┼čtirmek, reklamlar─▒ sunmak ve ölçmek, kullan─▒c─▒ davran─▒┼č─▒n─▒ anlamak ve daha güvenli bir deneyim sunmak gibi ürün ve hizmetlerimizi sa─člamak, korumak ve geli┼čtirmek için çerezleri kullan─▒r─▒z. Kullanabilece─čimiz belirli çerezlerin, kulland─▒─č─▒n─▒z belirli web sitelerine ve hizmetlere ba─čl─▒ olarak de─či┼čebilece─čini lütfen unutmay─▒n.

Ki┼čisel verilerin aç─▒klanmas─▒

Ürün ve hizmetler sa─člamak veya mü┼čterilerimize pazarlama yapmam─▒za yard─▒mc─▒ olmak için bizimle çal─▒┼čan stratejik ortaklar─▒m─▒za belirli ki┼čisel veriler sa─čl─▒yoruz. Ki┼čisel verileri yaln─▒zca ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlar─▒m─▒z─▒ sa─člamak veya geli┼čtirmek için bu ┼čirketlerle payla┼čaca─č─▒z; bu bilgiler, önceden aç─▒k izniniz olmadan üçüncü taraflarla kendi pazarlama amaçlar─▒ do─črultusunda payla┼č─▒lmayacakt─▒r.

Verilerin if┼ča edilmesi veya saklanmas─▒, aktar─▒lmas─▒ ve i┼členmesi

Ôů░ Yasal yükümlülükleri yerine getirmek:

Avrupa Ekonomik Alan─▒'n─▒n veya kullan─▒c─▒n─▒n bulundu─ču ülkenin zorunlu yasalar─▒ nedeniyle, belirli yasal i┼člemler mevcut veya meydana gelmi┼č olup, belirli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. AEA'da ikamet edenlerin ki┼čisel verilerinin i┼členmesi --- A┼ča─č─▒da belirtildi─či gibi, Avrupa Ekonomik Alan─▒'nda (AEA) ikamet ediyorsan─▒z, ki┼čisel verilerinizi i┼člememiz yasal olacakt─▒r: Ki┼čisel verilerinizin i┼členmesine izin vermenizi istedi─čimizde Bu tür i┼člemler, Genel Veri Koruma Yönetmeli─činin (AB) ("GDPR") 6(1) Maddesine uygun olarak gerekçelendirilecektir.

2. Bu maddenin makul bir ┼čekilde uygulanmas─▒ veya uygulanmas─▒ için:

Ki┼čisel verileri tüm i┼čtiraklerimizle payla┼čabiliriz. ─░flas veya benzeri i┼člemlerle ba─člant─▒l─▒ olanlar da dahil olmak üzere, i┼čimizin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n birle┼čmesi, yeniden düzenlenmesi, devral─▒nmas─▒, ortak giri┼čim, devredilmesi, bölünmesi, temlik edilmesi, sat─▒┼č─▒ veya elden ç─▒kar─▒lmas─▒ durumunda, herhangi bir iflas veya benzeri i┼člemle ba─člant─▒l─▒ olanlar da dahil olmak üzere, i┼čimizin tamam─▒n─▒ veya tamam─▒n─▒ devredebiliriz. Ki┼čisel Verilerin ilgili üçüncü tarafa iletilmesi Üç tarafa. Haklar─▒m─▒z─▒ korumak ve mevcut çözümleri takip etmek, hüküm ve ko┼čullar─▒m─▒z─▒ uygulamak, doland─▒r─▒c─▒l─▒─č─▒ ara┼čt─▒rmak veya operasyonlar─▒m─▒z─▒ veya kullan─▒c─▒lar─▒m─▒z─▒ korumak için aç─▒klaman─▒n makul ölçüde gerekli oldu─čuna iyi niyetle karar verirsek, ki┼čisel verileri de aç─▒klayabiliriz.

Ôů▓ Yasal uyumluluk ve di─čer haklar─▒n güvenli─či veya korunmas─▒.

─░kamet etti─činiz ülke içindeki veya d─▒┼č─▒ndaki yasalara, yasal i┼člemlere, davalara ve/veya kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerine yan─▒t olarak ki┼čisel verileri aç─▒klamam─▒z gerekebilir. Aç─▒klaman─▒n ulusal güvenlik, yasa uygulama amaçlar─▒ veya kamu aç─▒s─▒ndan önemli di─čer konular aç─▒s─▒ndan gerekli veya uygun oldu─čunu tespit etmemiz durumunda da ki┼čisel verileri aç─▒klayabiliriz.

çocuklar

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz yeti┼čkinlere yöneliktir. Bu nedenle 16 ya┼č─▒n alt─▒ndaki çocuklardan bilerek veri toplam─▒yor, kullanm─▒yor veya aç─▒klam─▒yoruz. 16 ya┼č─▒n veya yarg─▒ alan─▒ndaki e┼čde─čer minimum ya┼č─▒n alt─▒ndaki bir çocuktan ki┼čisel veri toplad─▒─č─▒m─▒z─▒ ö─črenirsek, verileri mümkün olan en k─▒sa sürede silmek için gerekli ad─▒mlar─▒ ataca─č─▒z. 16 ya┼č─▒n alt─▒ndaki bir çocu─čun bize ki┼čisel veriler sa─člad─▒─č─▒n─▒ ö─črenirseniz lütfen hemen bizimle ileti┼čime geçin.

haklar─▒n─▒z

Ki┼čisel verilerinizin do─čru, eksiksiz ve güncel olmas─▒n─▒ sa─člamak için makul ad─▒mlar at─▒yoruz. Toplad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verilere eri┼čme, bunlar─▒ düzeltme veya silme hakk─▒na sahipsiniz. Ayr─▒ca istedi─činiz zaman ki┼čisel verilerinizin daha fazla i┼členmesini k─▒s─▒tlama veya buna itiraz etme hakk─▒na da sahipsiniz. Ki┼čisel verilerinizi yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č ve standart bir formatta alma hakk─▒na sahipsiniz. Ki┼čisel verilerinizin i┼členmesiyle ilgili olarak yetkili veri koruma makam─▒na ┼čikayette bulunabilirsiniz. Ki┼čisel verilerinizin gizlili─čini ve güvenli─čini korumak amac─▒yla, kimli─činizi ve bu verilere eri┼čim hakk─▒n─▒z─▒ do─črulayabilmemiz için sizden veri sa─člaman─▒z─▒ ve saklad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verileri aray─▒p size sa─člaman─▒z─▒ isteyebiliriz. Baz─▒ durumlarda geçerli yasal veya düzenleyici gereklilikler, saklad─▒─č─▒m─▒z ki┼čisel verilerin bir k─▒sm─▒n─▒ veya tamam─▒n─▒ sa─člamay─▒ veya silmeyi reddetmemize izin verir veya bunu zorunlu k─▒lar. Haklar─▒n─▒z─▒ kullanmak için bizimle ileti┼čime geçebilirsiniz. Talebinize makul bir süre içerisinde (her halükarda 30 günü geçmeyecektir) yan─▒t verece─čiz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Hizmetleri

Bir mü┼čteri, ili┼čki içinde oldu─čumuz bir üçüncü taraf web sitesine ba─člant─▒ çal─▒┼čt─▒rd─▒─č─▒nda, üçüncü taraf─▒n gizlilik politikas─▒ nedeniyle bu tür politikalara ili┼čkin herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Web sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine ve hizmetlerine ba─člant─▒lar içerebilir veya size eri┼čim sa─člayabilir. Bu üçüncü taraflar─▒n uygulad─▒─č─▒ gizlilik uygulamalar─▒ndan veya onlar─▒n ürün ve hizmetlerinde yer alan bilgi veya içerikten sorumlu de─čiliz. Bu gizlilik bildirimi yaln─▒zca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz arac─▒l─▒─č─▒yla toplad─▒─č─▒m─▒z veriler için geçerlidir. Herhangi bir üçüncü taraf─▒n web sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini kullanmaya devam etmeden önce gizlilik politikas─▒n─▒ okuman─▒z─▒ öneririz.

Veri güvenli─či, bütünlü─čü ve saklanmas─▒

Verilerinizi korumak ve yetkisiz eri┼čimi önlemeye yard─▒mc─▒ olmak ve toplad─▒─č─▒m─▒z verileri do─čru ┼čekilde kullanmak için makul teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemleri al─▒yoruz. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmedi─či veya izin verilmedi─či sürece, ki┼čisel verilerinizi bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar─▒ yerine getirmek için gerekli oldu─ču sürece saklayaca─č─▒z.

Bu Gizlilik Bildiriminde Yap─▒lan De─či┼čiklikler

Di─čer nedenlerin yan─▒ s─▒ra yeni teknolojilere, sektör uygulamalar─▒na ve düzenleyici gerekliliklere ayak uydurmak için bu gizlilik bildirimini periyodik olarak de─či┼čtirebiliriz. Gizlilik Bildirimi yürürlü─če girdikten sonra ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, revize edilmi┼č Gizlilik Bildirimini kabul etti─činiz anlam─▒na gelecektir. Revize edilen Gizlilik Bildirimini kabul etmiyorsan─▒z lütfen ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanmay─▒n ve olu┼čturdu─čunuz herhangi bir hesab─▒ kapatmak için bizimle ileti┼čime geçin.

View Full Details
Sign in
If you do not have an account, click Create AccountCreate Account